کالای فیزیکی

PW 507

قلم نوری ، نمایندگی هویون ، هویون ایران ، تبلت طراحی
قلم نوری ، نمایندگی هویون ، هویون ایران ، تبلت طراحی
قلم تک قلم نوری ، قلم کموس
PW 507
PW 507

PW 507

ناموجود
اضافه به سبد خرید

این قلم قابلیت اتصال به دستگاه های زیر را دارد:

Kamvas 20 / GT-191 V2 / Kamvas Pro 12 / Pro 13 / Pro 16 / Kamvas 16 / Pro 20 (2019)

پیام در واتساپ