خداحافظی با نسل قدیمی Kamvas Pro 24

Monday، ۱۱ Amordaad ۱۴۰۰

هویون تصمیم گرفته است دیگر از kamvas pro 24 تولید نکند و تمرکزش بر روی نسل جدید باشد.

دیدن فیلمی از نسل قبلی اما خالی از لطف نیست

https://www.aparat.com/user/dashboard/video_stat/videohash/wAlWp/tty/1627903309/hash/e246d28548a23e58da657fdf2fc211513e1a7348

پیام در واتساپ